Holding firmalarımızdan Mehtap Mutfak Eşyaları Mali İşler Müdürü ve IFSAK üyesi Suat Eracar’ın, ‘Bizim Gözümüzden’ fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler için hazırladığı, fotoğraf ve fotoğrafçılığı dair ilk temel bilgileri  barındıran kısa notları şöyle:

“Hobisi olmayan insan yaşayamaz”

Bu cümle bir eğitim seminerinde eğitmen tarafından ilk cümle olarak söylenmişti.

Her insanın kendine ait özel zamanlarında zevk alarak yapacağı bir hobisinin olması özel yaşamına ve iş yaşamına olumlu ve önemli katkılar sağladığı çok açık bir gerçektir.

‘Bizim Gözümüzden’ adını verdiğimiz fotoğraf yarışmasını, paylaşımlarımızı artırmaya ve hobi edinmeye yönelik bir adım olarak görebilirsiniz.

Bu çerçevede yarışmaya katılacak arkadaşlarımıza katkıda bulunması açısından fotoğraf ve fotoğrafçılık konusunda püf noktaları içeren yazılar yayınlamayı amaçlıyoruz. Aşağıda fotoğraf çekimiyle ilgili ilk temel kuralları içeren yazımı okuyabilirsiniz;

Konu fotoğraf ve fotoğrafçılık olunca;

Her ne kadar son derece gelişmiş fotoğraf makineleri ve bu gelişmeye bağlı olarak bilinmesi gereken teknik bilgiler olsa da güzel fotoğraf çekmek için bu teknolojik makinelerden daha da değerli olan gözlerinizi iyi kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Daha sonraki yazılarımızda daha da kapsamlı şekilde fotoğrafa etkilerini de anlatacak olmakla beraber, şimdilik en sık duyulacak ve mutlaka öğrenilmesi gereken fotoğrafın 3 temel teknik öğesinden başlamakta yarar var;

1-Enstantane

2-Diyafram

3-İSO

1-Enstantane (Perde Hızı)

Fotoğraf Makinesinin deklanşörüne basıldığında içindeki perdenin ne kadar hızlı açılıp kapanacağını belirler.

Bu süre uzunsa aşırı pozlanmaya, yani fotoğrafın çok ışıktan dolayı fazla aydınlık olmasına veya bulanık olmasına, kısa ise az ışık almasına ve bulanıklığın önlenmesini sağlar.

Kısacası; Enstantane = Pozlama süresidir.

Hareketsiz nesneler fotoğraflanırken enstantane değerinin nispeten düşük olması (Örneğin gün ışığında ve ışığın parlaklığına göre 1/100 ile 1/250 arasında)

Hareketli nesneler fotoğraflanırken ise yüksek olması (Örneğin 1/500 ile 1/2000) arasında olması hareketi dondurarak fotoğraflanması sağlanır.

2-Diyafram (Işık miktarı)

Objektifin içinde yer alır ve sensöre düşecek ışık miktarını ayarlar.

Bu ayar fotoğrafın tamamının net olmasına veya odak dışındaki bölgenin, yani arka planın bulanık olacak şekilde fotoğraflanmasını da sağlar.

Diyaframın kısık olması (giren ışığın azaltılması) fotoğrafın tümünün net çıkmasını, diyaframın açık olması ise (Giren ışığın artırılması) nesnenin arkasında kalan bölgenin bulanık çıkmasını sağlar.

Objektif üzerinde f olarak tanımlanmıştır. Işık miktarı tanımlarında f değeri olarak ifade edilir. ( f:2,8 , f:4, f:5,6 , f:11, …..f:22 gibi)

Bu rakam değerleri büyüdükçe diyaframın kısıldığını ve ışığın azaldığını, küçüldükçe ise diyaframın açıldığını ve ışığın arttığını ifade ederiz.

3-İSO (Işığa Duyarlılık)

Esas itibariyle ışığın fotoğraf çekmek için yetersiz olduğu durumlarda fotoğraf makinesinin ışık hassasiyetini artırarak yetersizliği gidermeye yarar.

Normal şartlarda gün ışığında 100 değeri fotoğraf çekilirken kapalı ortamlarda veya gün ışığından yararlanılamayan durumlarda bu değer artırılarak ışığın azlığı telafi edilir. (Örneğin: İSO 100, 200, 300, 400….3600)

Ancak İSO değerinin yüksek tutulması çekilen fotoğrafın nispi olarak grenli çıkmasına neden olacaktır. (görüntünün kumlu kumlu görünmesi)

Bu nedenle; olabildiğince yüksek İSO’dan kaçınmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu her üç öğe de bir biriyle uyumlu ayarlar gerektirmekle beraber fotoğrafçının yaratmak istediği etkiye göre sıra dışı ayarlar da yapılabilir. Bunun örneklerini ve detaylarını daha sonraki yazılarımızda ele alacağız.

Dış çekimler için; Gün ışığının miktarına bağlı olarak enstantanenin 1/125 ile 1/250 arası, diyaframın ise f:11 ile f:5,6 arasında, İSO nun ise 100 değerinde olması genel ve yaygın bir kullanımdır.

Kapalı ortam veya gün ışığının azaldığı saatlerde ise enstantanenin 1/50 ile 1/80 arasında, diyaframın f:5,6 ile f:1,8 arasında, İSO nun ise 125 ile 500 arasında kullanımı yaygındır.

Kadraj ve Kompozisyon

Yukarıda bahsettiğimiz teknik bilgilerden daha da önemlisi çektiğiniz fotoğrafların harika olabilmesi için gereken en değerli ekipmanınız gözleriniz burada devreye girmeli ve onları ustalıkla kullanabilmelisiniz.

Kadraj için öncelikle 1/3 kuralı olarak isimlendiren bir teknikten bahsetmek gerekir.

Fotoğraf makinesinin vizöründen baktığımızda veya makinemizin LCD ekranındaki kareyi hayali olarak yatay ve dikey çizgilerle üçer eşit parçaya böldüğümüzü varsayalım.

Bu çizgilerin karenin ortasındaki kesişme noktaları (4 adet nokta) esas itibariyle kompozisyonda göstermek veya vurgulamak istediğimiz objenin yerleşme noktalarıdır.

Bunlardan herhangi birine yerleştirilen objenin fotoğraf tekniği açısından doğru kadrajlama olduğu varsayılır.

Gerçekten de güzel fotoğraf olarak algıladığımız bütün fotoğraflar bu tekniğe göre çekilmiş kareler olduğunu görürüz.

Kısacası iyi fotoğraf için; ana objenin veya vurgulanmak istenen detayın bu dört noktadan birine rastlaması gerekir. Asla karenin tam ortasına yerleştirilmemelidir.

Yine burada bahsedilmesi gereken bir ayrıntı da; yeryüzünün gökyüzü ile birleştiği çizgi olan ufuk çizgisinin özel bir nedeni olmadığı sürece fotoğraf karesinin tam ortasına gelmemesine dikkat etmemiz gerekiyor.

1/3 lük oranın ya üst çizgisinde ya da alt çizgisinde olması fotoğrafın daha güzel görünmesini sağladığını mutlaka bilmemiz gerekiyor.

Güzel fotoğraf için aşağıdaki başlıca kompozisyon kuralları ve bilgiler önemli ve yararlıdır.

  • Fotoğraf karesinin tamamını doldurmak, gerekirse fotoğraflanacak nesneye iyice yaklaşmak,
  • Vurgulamak veya ön plana çıkarmak istediğimiz objeyi 1/3 kuralına uygun olarak kareye yerleştirmek,
  • En güzel fotoğrafların Güneş ışığının yatay olarak yansıdığı saatlerde çekilebileceğini unutmamak,
  • Güneşin tam tepede ve çok sert ışık ve gölgeler oluşturduğu saatlerde çekilen fotoğraflarda nesnelerin dokuları kaybolarak fotoğrafımızın yeterince güzel olmasını engeller.
  • öğleden önceki erken saatler ve gün batımından kısa süre önceki saatler yatay ışık için uygun zamanlardır.
  • Bir başka önemli konu ise; fotoğraf karesinde tasarlanan konuyla ilişkisi olmayan anlamsız boşluklar oluşturmamaya dikkat etmek gerekir.

 

(Visited 324 times, 1 visits today)
7