Flamenko, güney İspanya’nın Endülüs bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı kalmamış bir müzik ve dans türüdür. 14.yy. sonrasında çingenelerin, arapların, yahudilerin ve toplumdışı bırakılmış hıristiyanların toplumun dış çevresinde kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır.

Halkların problemleri vardır, kendilerini bir şekilde ifade etmek isterler. Bunu da müzik ve dans yoluyla yaparlar. Yıllarca zulüm gören, yoksulluk çeken, ezilen, toplumsal sorun ve güvenilmez olarak nitelendirilen, bütün tarihleri boyunca mal mülk edinemeyen, adi işlerde, tarım ya da maden ocaklarında çalıştırılan çingeneler hırs, şefkat, özgürlük ruhu, isyan, sosyal kalıplaşmanın olmaması gibi etkenlerle flamenko’yu oluşturdu. Acılarını, mutsuzluklarını flamenko ile ifade etti. Flamenko’daki sert duruşlar, ifadeler hep bunların sonucudur.

(Visited 183 times, 1 visits today)
1